Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Pocikávanie sa

Pocikávanie sa alebo enuréza môže pretrvávať aj do vyššieho veku. Vtedy ide najčastejšie o tzv. nočnú enurézu, teda pocikávanie sa v spánku. Denná enuréza je v tejto vekovej kategórii najčastejšie v obraze malých únikov moču pri zaujatí dieťaťa alebo keď dieťa od predchádzajúcej aktivity nestihne dobehnúť na WC. Primárna enuréza, teda pocikávanie sa odmalička, bez tzv. suchej pauzy, súvisí najmä z nezrelosťou nervovej sústavy. Sekundárna enuréza, teda znovupomočovanie sa potom ako dieťa nadobudlo schopnosť bezproblémovo zadržiavať moč je (po vylúčení organickej príčiny detským urológom) najčastejšie dôsledkom emocionálnej záťaže. Riešenie tohto problému závisí najmä od typu a kontextu enurézy.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenie enurézy zahŕňa najmä nácvik a tréning močového mechúra a psychoterapiu. Vo vážnejších prípadoch prichádza do úvahy farmakoterapia.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti