Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Podporné skupiny

Prežívate práve náročné stresujúce obdobie, ale nemáte pocit, že by ste potrebovali zdravotnú starostlivosť?

pripravuje sa


Kategórie: Skupinové aktivity