Podráždenie, nervozita

Niektoré deti sú ako bez kože, aj maličký podnet ich emocionálne zabolí, pichne ich aj najlepšie myslená poznámka. Mnohé deti sú také odmalička, iným sa tento stav rozvinie neskôr, a to postupne alebo náhle. U detí sa zvýšenou dráždivosťou, nervozitou, hnevom s krikom a plačom môže prejavovať depresia alebo iná emočná porucha. Tieto príznaky sú však veľmi nešpecifické a môžu byť súčasťou množstva psychických porúch alebo stavov. Adekvátna diagnostika je kľúčom k ich riešeniu.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nadmernej dráždivosti a nervozity vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu a terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti