Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Skupinová psychoterapia funguje

Toto tvrdenie potvrdzujú aj mnohé vedecké štúdie. Niektoré dokonca prinášajú zistenia, že skupinová psychoterapia je rovnako efektívna alebo dokonca efektívnejšia ako individuálna psychoterapia. Predstava o “otvorenej” diskusii v skupinovej psychoterapii sa na začiatku môže zdať neprekonateľná, ale časom sa “prínosy“ z nej stávajú neoceniteľné. Ľudia, ktorí sa snažia zapojiť do skupinových aktivít maximálne, zvyčajne zo skupinovej liečby aj maximum dostanú. Skupinová psychoterapia pomáha ľuďom učiť sa o nich samých a zlepšiť ich medziľudské vzťahy. Pomáha jednotlivcom rozvíjať komunikačné zručnosti a socializačné zručnosti a umožňuje klientom naučiť sa vyjadrovať svoje problémy a prijímať kritiku od ostatných. Rozvíja sebauvedomenie počúvaním iných s podobnými problémami. Terapia často oslovuje pocity izolácie, depresie alebo úzkosti. Pomáha ľuďom robiť zmeny, vďaka ktorým sa môže zlepšiť kvalita ich života.


Kategórie: Skupinové psychoterapie, Skupiny