Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Skupiny pre rodičov

Aby naše terapie detí mohli byť úspešné,  je nevyhnutné, aby ste sa do nich zapojili aj vy – rodičia. Aj od vás závisí, ako efektívne bude Vaše dieťa robiť pokroky smerom k neurotypickému svetu. Preto pre vás v rámci našich programov uskutočňujeme vzdelávacie skupinové aktivity, na ktorých sa dozviete, ako Vášmu dieťaťu pomáhať v jeho vývine a zároveň budete mať možnosť spýtať sa na riešenie konkrétnych ťažkostí Vášho dieťaťa.

 

Uvedomujeme si, že dieťa s poruchou autistického spektra môže vyžadovať veľké psychické úsilie zo strany rodičov. Ako rodičia čelíte v prístupe k Vášmu dieťaťu veľkým výzvam a nie vždy je to ľahké. Preto sme do našich programov zahrnuli aj podporné skupiny pre rodičov, ktoré vedú naši psychoterapeuti pre dospelých.

 

Skupinové aktivity pre rodičov sú súčasťou našich programov pre deti s PAS – Stabilizácia pre vývinové poruchy .


Kategórie: Deti, Poruchy autistického spektra, Vývinové poruchy