Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Terapie pre deti

V terapeutickom prístupe vychádzame z poznatkov štúdií o odlišnostiach funkcií mozgu a senzorických systémov u detí s PAS. Spájame viacero prístupov orientovaných na dieťa, snažíme sa o spoznanie jeho vnútorného sveta a vnútorných motivácií, ktoré sú vodítkom k vytváraniu a rozširovaniu kvality a intenzity sociálnej interakcie s dieťaťom.. Správanie dieťaťa vnímame ako komunikáciu,  prostredníctvom ktorej nám jeho nervový systém ukazuje, čo potrebuje. Preto každému dieťaťu poskytujeme v terapii individuálny, trpezlivý a motivujúci prístup.

Terapie Vášho dieťaťa môžu prebiehať v priestoroch našej kliniky alebo ak bývate v Bratislave aj u vás doma. Programy ponúkame v rôznej intenzite – od stretnutí 1x za mesiac, po ktorých vytvoríme terapeutický plán pre rodičov na doma až po intenzívny každodenný program. Viac o štruktúre našich programov Stabilizácia pre vývinové poruchy.


Kategórie: Deti, Poruchy autistického spektra, Vývinové poruchy