Príčin pre oneskorený vývin reči alebo cielenú mlčanlivosť je viacero. Dieťa môže slovám rozumieť, ale nevie ich tvoriť, vtedy hovoríme o expresívnej poruche reči. Alebo slovám nerozumie a teda ich ani netvorí, vtedy ide o perceptívnu poruchu reči. Oneskorený vývin reči je aj jedným zo symptómov detského autizmu. Keď dieťa reči rozumie aj rozpráva, ale zaťato mlčí v situáciách, keď sa to od neho vyžaduje, ide o tzv. elektívny mutizmus. Veľkú skupinu tvoria deti s poruchou výslovnosti.

 

Možnosti liečby

Terapia rečových porúch by mala byť v rukách multidisciplinárneho tímu podľa konkrétnych potrieb dieťaťa, v zložení logopéd, detský psychiater, psychológ a liečebný pedagóg.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.