Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Vraj som málo empatický

Empatia je schopnosť „vcítiť sa“ do situácie, prežívania druhého, snaha vnímať situáciu z jeho perspektívy. Každý z nám disponuje dávkou empatie. Ak vám druhí dávajú najavo, že ste málo empatický, môže to prameniť z rôznych príčin.

 

Možnosti liečby

V psychoterapii sa môžete s terapeutom pokúsiť porozumieť svojim pocitom, potrebám i očakávaniam, voči sebe samému i druhým. Užitočnou skúsenosťou môže byť zážitok skupinovej psychoterapie, ktorá môže byť pre vás priestorom zažiť si v bezpečnom prostredí seba vo vzťahu s inými členmi skupiny.


Kategórie: Dospelí, Vnímanie ostatnými