Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Výbuchy hnevu

Hnev je dôsledkom aktivácie emocionálneho systému zlosti, ktorý reaguje na frustráciu, telesnú iritáciu alebo obmedzenie voľného pohybu (telesného či psychického). Pri vysokej senzitivite tohto systému, sa môžu podnety, ktoré ho aktivovali, okoliu javiť ako nepatrné, niekedy ako neprítomné. No bez vetra sa lístok nepohne a vaše dieťa nevybuchuje bezdôvodne. Príčinu treba hľadať na všetkých možných miestach, telesných aj psychických. Významným faktorom, ktorý zohráva rolu v udržiavaní či podporovaní emocionálnych výbuchov, sú reakcie okolia.

 

Možnosti liečby

Ak neviete, čo je príčinou emocionálnej nerovnováhy vášho milovaného dospievajúceho dynamitu alebo ako na ňu reagovať, príďte sa poradiť. Terapeutické riešenia nadmerných výbuchov zlosti vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu, či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti