Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Znechutenie

Znechutenie je jednou z našich základných emócií. Ak je nám niečo odporné, tak si udržiavame zdravý odstup. Funkciou tejto emócie je chrániť nás pred škodlivým podnetom, môže to byť zápach, chuť, zvuk a podobne. Často sa znechutenie spája s morálnymi aspektmi spoločenských a medziľudských vzťahov, napr. ak je niečo nemorálne, zlé, nespravodlivé.

 

Možnosti liečby

Ak vaše znechutenie pretrváva dlhodobo a zasahuje do vášho pocitu spokojnosti, psychoterapia môže pomôcť porozumieť a spracovať vaše pocity.


Kategórie: Dospelí, Hnev