Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

1. Aké dávate termíny?

O aktuálnom stave vyťaženosti nášho personálu Vás kedykoľvek radi informujeme. Z aktuálnej informácie si môžete urobiť predstavu o dostupnosti termínu, ak by ste oň v danom čase požiadali. Aktuálny stav sa môže časom meniť, takže sa nedá vopred zodpovedne povedať univerzálne platný časový odhad potenciálneho čakania na „termín“.

Snažíme sa fungovať tak, aby naše termíny boli v čo najkratšom čase. Je vo Vašom záujme, aby ste k tomu prispeli potrebným poskytnutím súčinnosti z Vašej strany, a urýchlili tak dostupnosť termínu. Taktiež, bez vážneho dôvodu prosím nerušte alebo nepresúvajte zarezervované termíny. Ruší to plynulosť prevádzky kliniky a tým celkovo odďaľujeme dostupnosť termínov.