Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Aká je lehota splatnosti?

Podľa našich všeobecných obchodných podmienok je lehota splatnosti 15 dní, v osobitnom prípade si môžeme dohodnúť aj inú. Môžete využiť aj celú lehotu splatnosti a zaplatiť až na jej konci. Pripomíname však, že platba je podmienkou toho, aby ste si mohli zarezervovať termín.