Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Ako sa začína tvorba Vstupného obrazu?

Ak si objednáte Vstupný obraz a prebehne jeho úhrada, prizveme vás k poskytnutiu anamnestických údajov. Používame nami vyvinutý anamnestický dotazník, v ktorom naši psychiatri a psychológovia kladú otázky, za účelom predbežného zhodnotenia vašej situácie. Na základe vašich odpovedí si urobíme odborný záver, či je pravdepodobne vhodnejšie vaše primárne stretnutie s psychiatrom, s psychológom alebo iným odborníkom. Tým vám pomáhame vyriešiť dilemu výberu špecializácie. Dotazníku venujte všetku pozornosť, zaslúži si ju, a pomôže vám aj nám. Napokon, máte záujem aby vaše  hodnotenie bolo v konečnom dôsledku prínosom pre vás a vaše zdravie. Je dôležité, aby ste dotazník vyplnili najmenej deň predtým, ako máte dohodnuté stretnutie s odborníkom, aby sme anamnestické údaje stihli vyhodnotiť a pripraviť sa na stretnutie.