Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6. Kto sú vlastne tie Dobré duše?

Dobré duše sú naše kolegyne, ktoré sa síce nehonosia zdravotníckym titulom ani zdravotníckou špecializáciou, no majú hlboký a úprimný záujem o duševné zdravie ľudí, sú mimoriadne šikovné a prešli dôkladnou prípravou od našich zdravotníckych pracovníkov.

Dobré duše majú pre Vás vždy dobré slovo, dobrú radu, aj dobrú vôľu. Z celej duše. Sú tu pre Vás, ak potrebujete vyriešiť čokoľvek, čo nie je striktne zdravotným výkonom. Neposkytujú teda samostatnú zdravotnú starostlivosť, ale pomáhajú nám zabezpečovať komplexný manažment klienta a vytvárať priaznivé podmienky pre Váš terapeutický vzťah s našou klinikou.