Zameranie: Psychológia, Terapia v pieskovisku

Zaujíma sa o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi.

Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. V psychológií sa najprv zaoberala pracovnú sférou, v ktorej má aj prvé skúsenosti. Pracovala na personálnom oddelení, kde sa okrem iného spolupodieľala aj na vytvorení projektu zameraného na zlepšenie zamestnateľnosti študentov s poruchou autistického spektra. Už viac ako 3 roky sa zameriava na priamu terapeutickú prácu s deťmi. Má skúsenosti z viacerých oblastí, ako napríklad terapeutická práca s deťmi s PAS modelom ESDM, rodinné poradenstvo, sluchový tréning JIAS. Najviac ju aktuálne v práci baví tzv. Sandplaying, ktorý je vhodný pre široké spektrum ťažkostí u detí aj adolescentov. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

Má ukončený kurz Sandplaying s nadstavbou využitia pre klientov po traumatickom zážitku, kurz Projektívne metódy, ADOS-2, sluchový tréning JIAS, tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, INPP školský intervenčný program.

Niečo osobné: rada číta knihy, chodí na koncerty, fotí prírodu a čerpá energiu pri mori na slnku.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.