Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Mgr. Lucia Pružinská

Zameranie: psychoterapia pre dospelých, relaxácie

Pracuje PCA (person-centred approach) – teda na človeka zameraným prístupom, ktorý vychádza z hlbokej úcty voči jednotlivcovi, jeho osobitosti a vlastným rozhodnutiam. Vo svojej práci sa tiež inšpiruje konceptom mindfulness. Prostredníctvom  prirodzeného, nedirektívneho rozhovoru sprevádza klientov na ceste k lepšiemu porozumeniu sebe samým. Je presvedčená, že každý z nás je schopný sám riadiť svoj život smerom k väčšiemu naplneniu. Svoju úlohu vidí v poskytovaní bezpečného priestoru bez hodnotenia, v ktorom zákonite rastie zdravá sebadôvera a sebaprijatie. Napomáha klientom odhaľovať ich vlastné vnútorné zdroje a schopnosť nachádzať vlastné funkčné riešenia svojich problémov.

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2016 na FiF UK v Bratislave. V roku 2021 ukončila výcvikový program “Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta” na Českom institute PCA v Brne, následne v r. 2022 aj jeho supervíznu časť. V súčasnosti sa na rovnakom inštitúte vzdeláva v metódach somato-psychickej rezonancie, ktoré rozširujú klasickú verbálnu
terapiu o prácu s telom. V roku 2017 absolvovala kurz Mediácie a navštevovala kurz Motivačné rozhovory. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou na krízovej linke pre deti a priamou prácou v treťom sektore s ľuďmi v akútnej a chronickej psychosociálnej kríze.

Niečo osobné: energiu vybíja i dobíja behom, má rada francúzske filmy, stolové hry,  hory a more