Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Mgr. Michaela Trúchla

Zameranie: psychológia

Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére.

Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a terapii v metóde Sindelar, hypnóze a autogénnom tréningu. Vyše desať rokov sa venuje Proces orientovanej psychológii.

Orientuje sa na terapiu depresií, úzkostných stavov, vzťahové problémy a sebarozvoj. Jej obľúbenou témou je ADHD u dospelých klientov.

Niečo osobné : rada sa neustále vzdeláva, miluje knihy, hudbu, tanec a oceán