Základná diagnostika

Čo je základná diagnostika
Základná diagnostika je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov využiteľných u detí. Uskutočňuje sa pri menej závažných stavoch detí, pri ktorých je predpoklad, že sa dajú zvládnuť prostredníctvom psychoterapie alebo inej hrovej alebo verbálnej terapeutickej metódy.

Čo sa deje pred základnou diagnostikou
Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

Ako prebieha základná diagnostika
Základná diagnostika prebieha ako 1-hodinové vyšetrenie dieťaťa, zväčša bez prítomnosti rodiča. Odborník má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, prizve na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenie je rozhovorom odborníka s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie, aby odborník získal vstupné informácie do terapie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

Od vstupu po výstup
Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením
Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Ankou, Soničkou alebo Aďkou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto do ničoho nútiť. Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

Čo si so sebou priniesť
Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť. Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

Dôležitosti tesne pred vyšetrením
Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.